1. Som aspirantmedlem kan optages personer, som har påbegyndt det 3. år i en psykoterapeutisk NLP uddannelse, der lever op til kravene nævnt i § 3.1.1.2
2. Optagelsen godkendes af optagelsesudvalget.
3. Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens etiske regler.
4. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
5. Kontingent for aspirantmedlemskab er: 500,00 kr pr. år.
6. Et aspirantmedlemskab kan højst vare 4 år.

Hvordan du ansøger

1) Print ud, udfyld og indsend Ansøgningsskema.
2) Vedlæg dokumentation for Master Practitioner i NLP samt for påbegyndt 3. eller 4. år på NLP psykoterapeutuddannelse.
3) Medlemskabet kan vare max 4 år. Herefter genansøges for at overgå til at være praktiserende medlem.
4) Indsend ansøgning som brevpost eller elektronisk til adresserne du kan finde her.

Pin It on Pinterest

Share This