Beretning ved generalforsamlingen 2017.

Velkommen til generalforsamlingen.

Dejligt at mødes med Jer der er her i dag. Jeg vil i min beretning tage udgangspunkt i de hovedlinjer, der har været i 2016. På sidste generalforsamling havde vi desværre kun en deltager ud over bestyrelsen.

Vi drøftede foreningens videre liv, og blev enige om at se, hvad 2016 ville bringe. Og heldigvis bragte året flere gode nyheder.

Vi har budt 4 nye medlemmer velkomne, 2 aspiranter og 2 erfarne NLP Psykoterapeuter. Der er også sket noget på RAB fronten: SA bliver igen til RAB. Loven træder i kraft 1. juli 2017. Det er glædeligt, at de i Folketinget i det hele taget beskæftiger sig med området, og det, at RAB bliver et entydigt kendemærke, kan forhåbentlig være med til at gøre det mere gennemskuelig for befolkningen når de står og skal vælge behandler.

Og måske er der også en åbning i forhold til nogle af sundhedsforsikringerne.

Vi har i 2016 haft et fantastisk engageret aktivitetsudvalg med Yvonne som tovholder godt assisteret af Anette. Udvalget har endnu engang har stået for en velbesøgt uddannelsesdag denne gang om Metakognitiv terapi. Vi der deltog blev forkælede både med noget til ganen og til sjælen, og kom ydermere også hjem beriget med brugbare redskaber. Tusind tak til alle i Aktivitetsudvalget.

Vi har nu også fået tilknyttet en intern supervisor på Sjælland og har forsøgt at sætte supervision op i Københavnsområdet, men stadig er det på Jyllandssiden, hvor det har vist sig muligt at få deltagere nok. Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke igen kan sætte noget op på Sjælland, hvis der er behov for det, så meld endelig ind.

Signe har været en fantastisk til at få supervisionsdage sat i kalenderen og været en god indpisker, tusind tak for det.

I forbindelse med vores aktiviteter i Sundhedsrådet, hvor Lise gør et stort arbejde, har vi nu fået et eksternt supervisionskorps, som tilbyder supervision til Sundhedsrådets medlemmer. Tak til dig Lise, for din indsats og for din gåde måde at synliggøre psykoterapi på i en ellers mere kropsligbehandlende verden.

Og så har vi jo vores flotte hjemmeside, som vi fra flere sider har fået ros for. Der vil til stadighed være nogle forbedringspunkter, så meld endelig ind..

Lise er vores dygtige IT ansvarlige, og hun gør et stort stykke arbejde på denne front – tusind tak for det Lise.

Igen i år har vi forsøgt os på flere medier. På face book når vi efterhånden meget bredt ud, og det er glædeligt at se, hvor mange der er inde og kigge og ”like” på siden.
Vi har også i sommers haft en skrivelse i et tillæg til Politikken og efterfølgende et banner i deres elektroniske del ved siden af en artikel om en person, der har fået god hjælp af NLP Psykoterapi.
Den del stod Ole og jeg for med hjælp fra en ekstern journalist, der støtter os med gratis bistand, tak til hende.
Ole har med kløgtig hånd og ansvarsfuldhed forvaltet vores kassererpost, så der nu er kommet ro på den del, tusind tak for det.

Margit har som formand sammen med resten af Etisk udvalg flot forvaltet posten, og der har heldigvis ikke været nogle sager på den front – tusind tak til jer.

Optageudvalget har heller ikke ligget på den lade side, og vi er rigtig glade for de nye medlemmer. Tak til udvalget for deres indsats.

Det spændende bliver nu, hvordan formen for foreningen skal være fremover – og skal vi i det hele taget være en forening ??? Jeg ved det ikke – bestyrelsen har gennem de sidste to år følt sig meget overladt til sig selv, og har haft svært ved at se medlemmernes lyst til at yde en indsats for foreningen.

Tak til hele bestyrelsen for jeres store arbejde og vores gode og hyggelige møder, mange mails, sms mm

Endnu engang vil jeg dig glæde mig over, at vi kan trække fulde huse til vores årlige arrangement og at vi til stadighed tiltrækker nye medlemmer.

Med disse ord, vil jeg åbne generalforsamlingen Maja Frahm Oue formand

Pin It on Pinterest

Share This