NLP Psykoterapeut

Registreret NLP Psykoterapeut. Titlen er beskyttet jf. Lov nr. 351 af 19.04.2004, § 3, stk. 3.

Den registrerede NLP psykoterapeut skal opfylde lovens minimums uddannelses- og efteruddannelseskrav.

Arbejdsmetode/arbejdsområde

NLP psykoterapi er en metode, der overordnet bygger på kognitiv terapi – altså sammenhængen imellem vores tanker, følelser og adfærd.

Metoderne i NLP Psykoterapi er relativt enkle og bringes i anvendelse i samtaleterapi. I en kombination af psykoeducation og psykoterapi hjælpes klienten til at opdage og afdække sine personlige strategier og mønstre. Psykoeducationen anviser baggrunden for, at vi udvikler vores mønstre – oftest som et forsvar eller overlevelsesmekanisme – og med udgangspunkt i strategiens ressourcer, justeres den nænsomt, ved hjælp af de terapeutiske redskaber, til en opdateret og velfungerende version.

En NLP psykoterapeut arbejder konstruktivt med justering af de dybtliggende strategier der ligger til grund for hvordan mennesker skaber deres følelser og tanker. Basis er den nyeste hjerneforskning, som kortlægger sammenhængen imellem, og funktionerne i de forskellige dele af hjernen og kommunikationen imellem dem.

Herudover er kommunikationen en vigtig del af metoden. Ved at udnytte sprogets indflydelse på vores indre ”modeller af verden”, kan vi, ved nænsom omstrukturering af det talte og tænkte sprog, påvirke individets indre forestillinger, følelser og tanker – og dermed de handlinger og overbevisninger der følger med.

Tilskud: Der ydes tilskud både fra sygeforsikringen danmark og fra sundhedsforsikring

Historie

Psykoterapiens historie har traditionelt haft fokus på svagheder og sygdomme. I halvfjerdserne opstod et behov for at fokusere på ressourcefulde strategier, afdække dem, beskrive dem og udvikle en model, så vi hver især kan modellere dem.

Neuro Lingvistisk Psykologi var et produkt af disse tilstræbelser. Inddragelse af sammenhængen imellem øjenbevægelser, sprogmønstre, adfærdsmønstre, overbevisninger og værdier – samt den indre forestillingsverden vi sammensætter udfra vores unikke mønstre – gjorde NLP til en logisk og operationel metode.

Uddannelse

Uddannelse til NLP psykoterapeut kræver en fire-årig efteruddannelse, som bygger ovenpå en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

https://dnlppf.dk/wp-content/uploads/2016/03/Optagelseskriterier-skema.pdf

Eksempler på fag, der er undervist i:

Værdiafklaring

Overbevisningsskift

Øjenbevægelsesmodel

Neuropædagogik

Neurolingvistik

Udviklingshistorie

Konflikthåndtering

Behandling af traumer, chok og sorg

Krisehjælp

Behandling af spiseforstyrrelser og selvskade

Forskningsforståelse

Psykopatologi

Farmakologi

Hjernens og nervesystemets opbygning og funktion

Krav til uddannelse og optagelseskrav:

https://dnlppf.dk/wp-content/uploads/2016/03/Optagelseskriterier-skema.pdf

https://dnlppf.dk/bliv-medlem/praktiserende

Brancheorganisation:

Repræsenteret i Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB) gennem paraplyorganisationen SundhedsRådet:

Dansk NLP Psykoterapeutforening https://dnlppf.dk

Foreningen er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere NLP psykoterapeuter, som opfylder lovens uddannelseskrav.

Find din registrerede NLP psykoterapeut

http://www.srab.dk/

Vælg ”Find behandler”

Man kan komme ud for, at der opstår reaktioner efter en behandling. Det påhviler din behandler at orientere om mulige reaktioner eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, risiko, potentielle bivirkninger eller anden relevant information. Hvis der opstår uhensigtsmæssige reaktioner, skal man altid kontakte både sin behandler og sin læge.

Informationerne er indsamlet af SRABs rådgivende udvalg

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This