Kære medlem!

Kom og vær med til en spændende dag, hvor du får mulighed for at få indblik i og også indflydelse på, hvad der rører sig i det felt, som vi bevæger os i.
Lørdag den 11. marts 2017 – kl. 9.30 til ca. 16.00  Skanderborgvej 213, Viby 8260 Aarhus
(Lokalerne ved Karrierecoach Danmark 1. sal)

Kort over området

Der kan parkeres på den anden side af Skanderborgvej.

Dagens program:

 • Kl.  9.30-10.00     Morgenkaffe og velkomst
 • Kl. 10.00-12.00    Oplæg og drøftelse af RAB, fremtid mm V/ Charlotte Yde, formand for SundhedsRådet
 • Kl. 12.00-13.00     Lækker Tapas fra den lokale Italiener
 • Kl. 13.00-15.30     Generalforsamling – incl. kaffepause m/ kage
 • Kl.15.30-16.00      Opsamling og afslutning – konstituering af ny bestyrelse

Vi får besøg af Charlotte Yde, der er formand for SundhedsRådet. Hun vil rette et blik på fremtidens perspektiver, forskning inden for den alternative verden og herunder – hvordan vi skal forstå den forskning, der allerede er i gang. Hun vil også tale om koblingen til det politiske system, SRAB, RAB og SundhedsRådet. I forlængelse af Charlottes oplæg, vil der være rig mulighed for, at vi drøfter ”hvad er interessant for os som NLP Psykoterapeuter, og hvorfor er RAB i det hele taget vigtigt”.

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens Beretning v/formand Maja Frahm Oue
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v/kasserer
Ole Eriksen
5. Fremlæggelse godkendelse af budget
6. Indkomne forslag:

 • Drøftelse af foreningens fremtid? Følgende spørgsmål blev rejst på generalforsamlingen i 2016:
  1. skal foreningen fortsat bestå og i bekræftende fald, hvordan?
  2. skal foreningen forsøge at blive lagt ind under en anden forening?

  3. skal foreningen nedlægges?
 • Forslag fra Signe Rønnebro: bestyrelsesmedlemmerne får godtgjort deres kontingentindbetaling som tak for indsatsen
 • Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar
  Vedtægtsændringer:
 • §3 Stk. 2 ændres tilbage til den oprindelige tekst fra 3. marts 2012. § handler om RAB. I en periode har vi haft både RAB og SA. Folketinget har vedtaget, at pr 1/7 2017 har SA/sundhedsautoriserede igen ret til at kalde sig RAB, og titlen SA nedlægges pr denne dato 

7. Valg af bestyrelse:
Alle er på valg, da der i 2016 ikke var mulighed for
at foretage valg
8. Valg til diverse udvalg
9. Valg af Revisor og revisorsuppleant
10.evt.

På grund af forplejning, vil vi gerne have din tilmelding senest onsdag
den 1. marts 2017

MØD TALSTÆRKT OP – VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE DIG

På bestyrelsens vegne

Maja Frahm Oue, formand

Pin It on Pinterest

Share This