Indbydelse til Generalforsamling i

Dansk NLP Psykoterapeutforening 2018

Generalforsamlingen afholdes den 10. marts kl. 10.00 – 15.00

Send din tilmelding til Generalforsamlingen til: skrivtil@dnlppf.dk

Formiddagens program:

Ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning v/formand Maja Frahm Oue
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  v/kasserer Ole Eriksen
 5. Fremlæggelse godkendelse af budget
  v/kasserer Ole Eriksen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse:

Nuværende bestyrelse:
Maja (Formand) på valg
Anni (Kommunikation)
Jens Jakob (lille opgave)
Ole (Kasserer)
Signe (Supervision) på valg

Suppleant: Jette Bjerre, på valg

 1. Valg til udvalg mv.
  Nuværende udvalg:

Etisk udvalg: Margit, Jytte, Merete
Optageudvalg: Maja, Lise, Ole
Aktivitetsudvalg: Yvonne, Anette
Supervision: Signe
IT: Lise

 1. Valg af Revisor og revisorsuppleant
  Nuværende udvalg:

Revisor: Henrik Brandt
Revisor suppleant: Ida Tangsgaard

 1. Eventuelt: Hvilke(n) andre beslægtede fagområder kunne foreningen med fordel rumme?

Efterfølgende program:

 1. ekstraordinær generalforsamling, med følgende punkter:

– nedlæggelse af foreningen, hvis den ordinære generalforsamling inklusivt valg ikke kan afholdes
– fortsættelse af foreningen.
Begrundelsen for eftermiddagens punkter er, at der de sidste 2 år har været et så ringe fremmøde, at det har besværliggjort nyvalg til de forskellige poster.

 1. Fortsættelse af foreningen – Netværksdeling, tips og tricks – kom og del dit bedste værktøj/redskab/erfaring mm

Generalforsamlingen holdes på Skanderborgvej 213, 8260 Viby 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange, og vi skal nok diske op med dejlig morgenbrød og en lækker frokost, eftermiddagskaffe, kage og meget mere.
Vi og I har brug for, at der er friske kræfter, der vil bestride nogle af posterne.
Konsekvensen, hvis der ikke kommer tilstrækkelige indvalgte, så må vi desværre på den ekstraordinære generalforsamling nedlægge foreningen.

Dette betyder, at du mister:

 • din erhvervsforsikring,
 • din RAB registrering og
 • din forening med klageorgan
 • sidst og ikke mindst dit NLP faglige fællesskab og netværk

Vi glæder os til at se så mange som muligt. Meld dig gerne til så hurtigt som muligt. Vi håber, der bliver rift om pladserne, kampvalg og hele musikken.

På vegne af bestyrelsen

Pin It on Pinterest

Share This