Hvem kan NLP Psykoterapeuter hjælpe?

Klienter henvender sig til vores medlemmer med begrundelser som:

 • Alternativ behandling supplerer den behandling, jeg får i det almindelige sundhedsvæsen.
 • Familie og venner har anbefalet mig at bruge alternativ behandling
 • I forvejen har jeg gode erfaringer med alternativ behandling
 • Jeg ønsker at tage aktiv del i helbredelse og føler at kunne gøre dette ved hjælp af alternativ behandling
 • Der er uønskede bivirkninger ved lægemidler eller anden behandling i det almindelige sundhedsvæsen
 • Jeg har en anden opfattelse af min lidelse/ sygdom end lægen har.

Typiske problematikker der kan være tale om er:

 • Depression
 • Stress
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Relations problemer – Par problemer

Endvidere kan NLP psykoterapi med fordel anvendes til:

 • At forbedre relationer / forhold
 • At styrke selvværd og selvtillid
 • At mindske / fjerne stress, depression, panikangst, eksamensangst og præstationsangst
 • Nervøsitet og fobier som klaustrofobi, agorafobi, mod edderkopper, mus, fugle osv.
 • Højdeskræk, tandlægeskræk, flyskræk
 • Uhensigtsmæssige mønstre,rygestop, spiseforstyrrelser og neglebidning
 • Afhængighed
 • Mindske kronisk smerte
 • Søvnløshed
 • Allergier

Herudover arbejder NLP psykoterapeuter inden for mange former for selvudviklings felter.

Klagevejledning

sad-angleSom klient kan du klage over den behandling, du har fået af en af Dansk NLP Psykoterapeut Forenings registreret NLP Psykoterapeut. F.eks. en klage over den manglende overholdelse af foreningens regelsæt for etiske retningsliner og god klinisk praksis.

Et medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening, der modtager en klage fra en klient har ansvar for at henvise klageren til etisk udvalg.

Den klagende part modtager bekræftelse på modtagelse af klagen inden for en uge efter modtagelsen sammen med besked om, hvornår sagen ventes afsluttet.

Etisk udvalg er klageorgan i forhold til at behandle klager, over den behandling medlemmer af foreningen har udført.

Med henblik på en høj grad af sikring af upartiskhed i behandling af klagesager, er der tilknyttet uvildig socialmedicinsk- og psykologisk konsulent bistand.

Etisk udvalgs afgørelser kan alene indbringes for de almindelige domstole.

Når det etiske udvalg har truffet en afgørelse, informeres klageren omgående.

Afgørelser skal være skriftlige og begrundet.

Ønsker du at indsende klage skal du kontakte Dansk NLP Psykoterapeut Forenings Etiske Udvalg, som vil behandle din henvendelse.

Kontakt her

 

Pin It on Pinterest

Share This