christmas nissemaend

Glædelig jul, godt nytår og tak for et spændende og udviklende 2015

December 2015

Kære alle medlemmer i Dansk NLP Psykoterapeutforening

Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak for året der er gået og ønsker dig og din familie det bedste for 2016.

Vi er glade for fællesskabet i foreningen – det er da super flot, at vi som NLP Psykoterapeuter har en forening, der består af fagfæller, der alle, selvom vi har forskellig baggrund og udvikler os i mange forskellige retninger, stadig har NLP psykoterapi som fælles platform og forståelsesramme.

Bestyrelsen og arbejdsgrupper har igen i år haft et stort fokus på RAB/SA. Arbejdsgruppen overgav i september sit arbejde til bestyrelsen, som efterfølgende har haft en temadag og mange snakke om, hvordan nye medlemmer kan leve op til de nye krav. Vi har været rigtig meget i dialog med Sundhedsrådet, der også har forsøgt et fremstød for at få fokus på RAB.

Hen over sommeren var der i nogle medier bl.a. Jyllands Posten sat fokus på psykoterapeuters markedsføring. Der var en kritik af, at nogle psykoterapeuter bruger betegnelsen ”statsgodkendt” og ”godkendt af Socialministeriet” og lever op til de tværministerielle retningslinjer”. Dette har efterfølgende medført, at ombudsmanden har været inde over og udsendt en skrivelse, der fastlægger, at ingen af psykoterapeutuddannelserne kan opnå statsgodkendelse. Det betyder, at ifølge markedsføringsloven er det ikke lovligt at bruge disse termer, da en sådan godkendelsesordning ikke findes.
Vi har i foreningen ikke modtaget denne skrivelse, men er blevet gjort bekendt med den, da nogle af vore medlemmer også er medlem andre steder, hvor der måske har været ført en lidt lempeligere markedsføring.

Vi har i den forbindelse fra bestyrelsens side begået en artikel ”Hvordan måler man kvaliteten på en psykoterapeut”, som vi sendte ud til en lang række aviser, dagblade og relevante tidsskrifter, det har desværre endnu ikke givet bonus.
Heldigvis har vi et aktivt aktivitetsudvalg, som allerede nu er klar med et godt tilbud både til nye og alle vi andre. Det foregår på Folkeuniversitetet i Aarhus den 2. april under titlen ”Knivskarp – fra normal til genial”, der handler om hvordan vi kan optimere vores hjerne v/Troels W. Kjær – og husk det giver point til  RAB-samlingen.
Vi har i løbet af 2015 afholdt to spændende temaarrangementer, der begge var velbesøgte – vi er glade for den opbakning, der er om arrangementerne.
Desværre har vi måttet aflyse et par supervisioner, og vi håber derfor på endnu større opbakning fremover, da især den fælles supervision er med til at styrke både vores faglighed og vores fællesskab.
Første supervisionsdag i det nye år er den 31. januar 2016 v/ Inge Grethe Ludvigsen.

I 2015 har rigtig mange fået øje på vores opslag på facebook, og bliv endelig ved med at melde ind med stort og småt.

I år har der heldigvis ikke været nogen sager, som etiske udvalg har skullet tage stilling til.

Vi satte i 2013 fokus på Sygeforsikringen ”Danmark”, dette fokus har vi stadig og heldigvis får vi også her opbakning fra Sundhedsrådet, der også har dette fokus – så lad os håbe, at det ad åre løser sig.

Vi har i dette år med glæde erfaret, at der nu er endnu en psykoterapeutforening, der er med til at gøre RAB/SA kendt som en form for kvalitetsstempel. Vi ser frem til, at udbredelsen blandt flere netop er med til at øge kendskabet til RAB/SA.

Her i 2015 har bestyrelsen også arbejdet med en ny profil til vores hjemmeside med hjælp fra en professionel – vi synes den bliver flot. Og vi håber at I snart vil kunne få den oplevelse, når I klikker ind på www.dansknlppsykoterapeutforening.dk. Siden vil blive præsenteret på generalforsamlingen i 2016.

  • Husk at holde jer orienteret om arrangementer mm på arrangement-kalenderen.
  • Husk at du altid kan følge bestyrelsens arbejde bl.a. via referater, som ligger på Dropbox. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte en af os.
  • Husk at gå ind på vores hjemmeside dansknlppsykoterapeutforening.dk og se hvad der ligger – og kom gerne med feedback.

 

Husk generalforsamling, som altid den første lørdag i marts og i 2016 er det den 5.marts.

Kom og vær med til at gøre vores forening endnu bedre!

Fokus for dagens program vil ud over generalforsamling være – fremtidens forening. Der udsendes program ultimo januar.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan være med til at gøre vores forening endnu bedre – vi glæder os til at se dig.

Tak for et fantastisk 2015 og på gensyn i 2016 som bliver endnu mere spændende.

De bedste jule- og nytårshilsner

På vegne af bestyrelsen

Maja

Pin It on Pinterest

Share This