Hovedresultatet af evalueringen er, at kurset har en sikker positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer.

Deltagerne fik også en øget tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen.

Effekterne var små, men den positive effekt var stadig til stede ved den afsluttende måling tre måneder efter, at kurset var afsluttet.

853 borgere deltog i evalueringsprojektet fordelt på i alt 51 kursushold i 37 deltagende kommuner.

Kurset: LÆR AT TACKLE angst og depression er en patientuddannelse, som har til formål at lære den enkelte borger selv at kunne håndtere symptomer på angst og depression i dagligdagen.
LÆR AT TACKLE modellen er udviklet på Stanford Universitet, USA, og har udmøntet sig i en række patientuddannelser.
LÆR AT TACKLE angst og depression er udviklet på baggrund af Stanford modellen og herefter afprøvet på danske borgere samt forankret i de danske kommuner.
Arbejdet er gennemført af Komitéen for Sundhedsoplysning.

Især side 18 der omhandler Evalueringens primære effektmål, fandt jeg meget informativ.

Læs hele rapporten her

 

Pin It on Pinterest

Share This