Husk! at det er dit ansvar, at du overholde gældende lovgivning.

 

Som færdiguddannet NLP Psykoterapeut er det muligt at blive Registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

For at blive Registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening skal den enkelte behandler leve op til foreningens og de sidst kendte offentlige kvaliteteskriterier.

Kravene for optagelse hos Dansk NLP Psykoterapeut forening kan du læse i Vedtægter her.

Pris for  Registreringen er kr. 1500,-  som engangsbeløb. Fornyelse af  Registreringen hvert andet år er gratis.

Du kan læse om, hvad SKAT skriver om Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje – styresignal her.

 

 

Pointsystemet vedr. Registrering og vedligeholdelse af registreringen.

NLP psykoterapeuter forpligter sig til at holde sig fagligt og personligt ajour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser m.v. Den enkelte terapeut har selv ansvaret for sit terapeutiske virke.

I lige år udstedes et RAB-registreringsbevis gældende for de kommende 2 år, og baseret på foregående 2 års pointgivende grundlag. Beviset dokumenterer medlemmets opdaterings- og medlemsstatus. 

Dansk NLP Psykoterapeut Forening har valgt at taksere efteruddannelse m.v. efter følgende pointsystem:

POINT

NLP psykoterapeuten skal opnå 200 point over en 2 årig periode. I den samlede opgørelse SKAL mindst 120 point være opnået med NLP relation. Mindst 60 point skal være opnået gennem faglig relevant supervision.

Alle 200 point skal kunne dokumenteret. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at opbevare dokumentation for erhvervelse af point 4 år bagudrettet. (Dokumentationen skal ses som en sikkerhed for den enkelte, såfremt det mod forventning skal komme til en tvist med udenforstående – dette kunne fx være i forbindelse med en klagesag). Foreningen foretager ikke kontrol af medlemmerne, da alle med deres underskrift har vedkendt sig de etiske regler.

Pointgivende grundlag:

2 point – 1 times modtaget undervisning

4 point – 1 times givet undervisning

10 point – 1 times modtaget supervision, individuelt

5 point – 1 times modtaget supervision, gruppe

15 point – 1 times givet supervision, individuelt

15 point – 1 times givet supervison, gruppe

10 point – 1 times modtaget egenterapi

50 point – Praktiserende NLP psykoterapeut (pr. år)

15 point – 1 erfa-dag

5 point – Deltagelse i generalforsamling

10 point – Deltagelse i generalforsamling + årsmøde

30 point – Bestyrelsesarbejde eller andet arbejde i NLP udvalg (pr år)

20 point – Andre relevante udvalg  og indsatser (pr år)

Derudover kan der erhverves point ved dokumenteret div. NLP udførelser.

Det kunne f.eks. være udgivet avisartikler, anden litteratur, deltagelse i tv/radio, foredrag, m.v. Det vil være op til optagelsesudvalget at afgøre, hvor mange point det evt. vil udløse.

 

Valg af uddannelse

Når du vælger uddannelse kan det være en ide at kende kriterierne for optagelse og RAB registrering gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

Vi har kendskab til en række uddannelser i Danmark som lever op til de krav vi som forening har opstillet og som nye medlemmer skal opfylde. Uden dog at vi på nogen måde kan evaluere de forskellige skoler, da det står alle skoler frit at ændre uddannelsesindhold.

Vore nye medlemmer gennem de seneste 5 år kommer i al væsentlighed fra følgende skoler:

Yes2life 

Anni Simonsen

Leadership by Heart

 

For yderligere oplysninger kontakt foreningen.

Når du indsamler, registrerer, opbevarer, bruger og/eller videregiver personfølsomme oplysninger om dine klienter f.eks. ved journalføring, skal du orientere omkring lovgivning inden for dette område, da ny regler træder i kraft maj 2018 .

 

Personfølsomme oplysninger kan være oplysninger om helbredsforhold. Det kan også være personnummer og oplysninger om klientens racemæssige eller etniske baggrund, seksuelle forhold, klientens politiske eller religiøse overbevisning, sociale problemer og andre rent private forhold som ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed.

Du skal have tilladelse, inden du kan gå i gang med behandling af personfølsomme oplysninger.

Hvis du har fået tilladelse til at indsamle og opbevare personfølsomme oplysninger, er det også et krav:

  • at du kun registrer følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet og
  • at din klient har givet udtrykkeligt samtykke.

Vi anbefaler, at du får et skriftligt samtykke fra din klient til din registrering af følsomme personoplysninger.

Nogle alternative behandlinger kan få tilskud fra Sygeforsikringen danmark. I den forbindelse er det nødvendigt, at du oplyser klientens personnummer til sygeforsikringen, men før du gør det, skal du sørge for:

  • at klienten har givet sit samtykke og
  • eventuelt at foretage ændring i anmeldelsen til Datatilsynet.

Datatilsynet om alternative behandleres registrering af personnummer

Vejledning til standardjournal for alternative RAB registrerede behandlere 

Herunder følger forskellige skemaer, der kan være brugbare for dig.

Grundjournal 1.

Grundjournal 2.

Skema til session

Intake

Livshjulet

Du kan læse hvilke krav din forening skal stille krav om i forbindelse med din uddannelse for at opfylde i RAB loven, således at din forening kan registrere dig.

Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

 


Behandling af persondata i Dansk NLP Psykoterapeut Forening.
Dansk NLP Psykoterapeut Forenings bestyrelse har fastlagt følgende regler for
behandling af persondata, s ledes at foreningens persondatabehandling er i
overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og Datatilsynets
regler.

Indsamling af persondata
Dansk NLP Psykoterapeut Forenings beder medlemmer om de persondata, der
nødvendige for foreningens drift. Medlemmers aflevering af disse persondata er en
forudsætning for medlemskab og betragtes som samtykke til behandling af persondata
iht. nedenst ende.
Persondata for medlemmer:
Personnavne
Fysiske adresser
E-mail adresser
Telefonnumre
Uddannelse
Evt. website
Foto
Opbevaring og videregivelse af de indsamlede persondata sker hos bestyrelsens
kasserer, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og
interne revisor ved behov herfor, samt til andre hvor dette er nødvendigt for
foreningens drift.

Kendskab til persondata
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsmedlemmer kan f kendskab til
yderligere personrelaterede data, f.eks. i forbindelse med behandling af
optagelsesansøgning, statusændring og lignende. S danne data bringes alene til
bestyrelsens/udvalgets kendskab og videregives ikke til andre. S danne data
opbevares ikke i et systematisk register, men indg r i foreningens arkiv og kan fremg
af bestyrelsens referater.

Offentliggørelse af persondata
Data som medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremg af
referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder. Derfor offentliggøres disse
referater ikke, men kan sendes pr. mail til de enkelte medlemmer.

Sletning af persondata
Såfremt et medlem melder sig ud, vil alle data blive slettet.

Dataansvarlig
Dansk NLP Psykoterapeut Forenings kasserer er ansvarlig for foreningens behandling
af persondata.

Kontrol
I forbindelse med intern revisors gennemgang af regnskabet kontrollerer intern
revisor, at ovenst ende regler overholdes.
 
Tilkendegivelse
Dette regelsæt tilkendegives for Dansk NLP Psykoterapeut Forenings Medlemmer, og
offentliggøres p Dansk NLP Psykoterapeut Forenings hjemmeside.

Vedtaget i 2019
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Hurtige lov links

åbner i et nyt vindue

Pin It on Pinterest

Share This