Rapporten “NLP Psykoterapeuters Klienter” er udarbejdet i 2008, men er stadig spændende og vedkommende læsning.

Forskningsgruppen der uarbejdede rapporten bestod af: Elsebeth Thomsen, Lise Windfeld Bornerup og Susanne Dreiø Carlsen

Du kan hente rapporten her som PDF.

Citat fra Indledningen til rapporten

“Denne undersøgelse er startskuddet til at få en større indsigt i hvilke mennesker, der opsøger NLP Psykoterapeuter og hvilke problemer, de kommer med. Vores undersøgelse skal på sigt udbygges med forskning. Deltagerne, respondenterne i undersøgelsen, er RAB registrerede NLP Psykoterapeuter, som er medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

Vores analyser er foretaget på baggrund af de svar, vi har modtaget fra respondenterne på de spørgsmål, vi har sendt ud.

Der findes allerede viden om, hvorfor folk søger det alternative behandlingssystem, fra undersøgelser ViFAB 2005 (1) har foretaget i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

(…)

Mennesker, der søger alternativ behandling, giver udtryk for, at dette supplerer den behandling de får i det almindelige sundhedsvæsen. NLP Psykoterapi betragtes ind til videre som alternativ behandling, idet der endnu ikke ydes tilskud fra det offentlige.

Desværre giver statistikkerne ikke brugbare vurderinger af, hvorfor mennesker specifikt søger psykoterapeutisk hjælp. De seneste af SIFs undersøgelser, hvor psykoterapi indgår, er fra 1987 og viser at 0,7% af de mennesker, der dengang gik til alternativ behandling besøgte psykoterapeuter. I de seneste af SIFs undersøgelser spørges der slet ikke til brugen af psykoterapi som alternativ behandling.”

Pin It on Pinterest

Share This