27. maj 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en ny national klinisk retningslinje for ikke-medicinsk
behandling af patienter med unipolar depression.

 Hvad er en unipolar depression?

Unipolar depression defineres som en tilstand med flere samtidige symptomer, som har været til stede det meste af tiden, næsten hver dag, i de sidste 14 dage. De mest almindelige symptomer er bl.a. tristhed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, søvnbesvær og appetitforstyrrelser. Sværhedsgraden af en depression klassificeres som mild, moderat eller svær alt efter antal og intensitet af symptomer.

Depression har ofte store sociale konsekvenser for den enkelte og fører til nedsat livskvalitet. Det tager som regel mellem 3-12 måneder før en person er ude af sin depression.

På følgende links kan du orientere dig om de nye retningslinier.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-retningslinje-for-ikke-medicinsk-behandling-af-depression

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/A535E69EE4994F7BA1170A70156C401D.ashx

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/0216564BB8AA4D40B7DBAF21E9ACF403.ashx

Pin It on Pinterest

Share This