Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Nævnet blev oprettet den 1. januar 2011 som led i det nye klagesystem for patienter og afløste det tidligere “Sundhedsvæsnets Patientklagenævn (PKN)”.

Den 8. oktober 2015 blev Styrelsen for Patientsikkerhed oprettet.

Den nye styrelse omfatter blandt andet Patientklagecentret, som sekretariatsbetjener nævnet.

Patientklagecentret behandler:

• klager over sundhedspersoner (disciplinærsager)

• klager over behandlingssteder/forløb

Disse sager blev indtil 8. oktober 2015 kaldt Patientombudssager.

Efter den 8. oktober 2015 bliver disse sager kaldt for Styrelsessager

• klager over manglende overholdelse af patientrettigheder (rettighedssager)

• klager over afgørelser truffet i Det Psykiatriske Patientklagenævn Disciplinærnævnet afgør klager over sundhedspersoner (disciplinærsager). Patientklagecentret er sekretariat for nævnet.

Læs Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnets rapport kan du læse her. Det er vigtigt at holde sig opdateret om hvad der sker!

 

Pin It on Pinterest

Share This